فروش ژنراتور

فروش اجاره خدمات و ساخت کانوپی های سوپر سایلنت دیزل ژنراتور در توان های مختلف از رنج ۲۰ الی ۲۱۰۰ کاوا
کارشناسی میزان مصرف برق شما توسط کارشناسان مجرب و خدمات پس از فروش گسترده در سراسر ایران

دیزل ژنراتور Cummins

دیزل ژنراتور های کامینز (cummins) کوپله فابریک کامینز پاور اصلی ٫کوپل پاورلینک انگلستان و چین ٫ کوپل عمان٫ کوپل پیشرو روش
۲۲ کاوا الی ۱۷۰۰ کاوا

نام و مشخصات ژنراتوررنج کاوا (KVA)
کوپله فابریک چین22 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی170 KVA
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان220 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی330 KVA
کوپله فابریک پاور لینک چین350 KVA
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان400 KVA
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان همراه با کانویی اصلی550 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور825 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور1100 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور1400 KVA
کوپله فابریک کامینز پاور1675 KVA

دیزل ژنراتور Volvo

کوپله شرکت پیشرو روش
۱۲۰ الی ۷۵۰ کاوا

نام و مشخصات ژنراتوررنج کاوا (KVA)
کوپله شرکت پیشرو روش140 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش300 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش400 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش600 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش750 KVA

دیزل ژنراتور بادووین (Baudouin)

کوپله شرکت پیشرو روش
۲۰ الی ۲۱۰۰ کاوا

نام و مشخصات ژنراتوررنج کاوا (KVA)
کوپله شرکت پیشرو روش20 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش30 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش50 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش72 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش85 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش110 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش150 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش220 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش300 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش350 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش440 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش600 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش800 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش1000 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش2100 KVA

دیزل ژنراتور پرکینز (Perkins)

کوپله فابریک پاور لینک و کوپل انگلستان و کوپل ایتالیا از
۴۵ الی ۱۴۰۰ کاوا

 

نام و مشخصات ژنراتوررنج کاوا (KVA)
کوپله راکت پاور لینک انگلستان45 KVA
کوپله راکت پاور لینک انگلستان همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی60 KVA
کوپله فابریک700 KVA
کوپله فابریک1400 KVA

دیزل ژنراتورهای دویتس و ویچایی (Deutz – Weichai)

کوپل شرکت پیشرو روش از
۴۲ الی ۵۰۰ کاوا

نام و مشخصات ژنراتوررنج کاوا (KVA)
کوپله شرکت پیشرو روش42 /5 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش150 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش325 KVA
کوپله شرکت پیشرو روش500 KVA
خانه فروشگاهتماسارتباط با ما
.
نیاز به مشاوره دارید؟ با ما در تماس باشید